Koncept

Det unika huskonceptet med två visioner

Vår specialisering inom vårdfastigheter innebär att vi har samlat kompetenser som normalt sett inte finns i ett fastighetsbolag. Vi samarbetar med Sveriges ledande vårdoperatörer, miljö och hållbarhetsinstitut, specialiserade arkitekter, etnologer, forskare och representanter för brukare och intresseorganisationer.

En klimatversion – Sveriges grönaste boende
Våra fastigheter är företrädesvis byggda av förnybara och återvinningsbara material. Såväl energi- som total driftkostnad är mycket låg och husen sätter därmed en helt ny standard inom svensk byggnadsteknik.
En social vision – Sveriges trevligaste boende
Våra fastigheter är också något av en arkitektonisk innovation. Genom att hela tiden involvera oss i, och ofta leda, utvecklingen av vård och omsorgsfastigheter, flyttar vi kontinuerligt fram positionerna för hur ett modernt boende för äldre bör utformas. Våra arkitekter skapar trygga och inbjudande miljöer att må bra i, långt bort från det institutionella och likformiga. Vi undviker långa korridorer, vi optimerar ljusinsläpp, luft genomströmning och planerar våra hus för att kombinera en trygg och hemtrevlig boendemiljö med en skonsam och smidig arbetsmiljö. Avdelningar placeras på ett sådant sett att personal har god översikt och alltid kan vara tillgängliga för de boende.

Våra fastigheter kan utformas kring en stor inomhusträdgård där det råder medelhavsklimat året runt. Där, bland oliv- citrus och fikonträd, skapas en förtätad känsla av samvaro och en gemensam rekreationsyta som binder samman människor, skapar naturliga möten och uppmuntrar till okonstlad samvaro. I våra hus kan vi inkludera spa och bastuanläggningar, generösa och ljusa gemensamhetsutrymmen, inomhus eller utomhus gym, virtual reality studios för cykelturer i Google streetview mm. Vi arbetar med den senaste tekniken och testar och utvärderar löpande nya, spännande innovationer. Våra lägenheter har väl tilltagna badrum, kök/trinetter från utvalda vitvaror samt generösa sov/vardagsrum i stilsäkra färg och materialval.
Koppla av på en solig strand i solrummet
Upplev en cykeltur i dina ungdomskvarter i VR-rummet
Harmoniska Hus

Varför inte placera en stor inomhusträdgård centralt i huset, med medelhavsklimat året runt?

En trädgård som bildar ett unikt nav i det sociala samspelet i huset. Varje lägenhet i exempelvis ett trygghetsboende kan dels erbjudna en balkong mot utsidan och dels en egen terrass in mot inomhusträdgården. En sådan arkitektur ger en naturlig plats för sociala möten och ökar gemenskap och dynamik i huset. Våra fastigheter all, på sitt alldeles egna, unika sett, arkitektonisk innovationer, såväl på insidan som på utsidan. Förutom att erbjuda ledande miljöprestanda – till övervägande del baserat på förnybara och återvinningsbara material – bygger våra hus också på en social vision som blandar boende, arbete och fritid. Trygghet, gemenskap och inspiration. Välmående och stimulans till utveckling. Våra fastigheter erbjuder allt som krävs för att skapa ett attraktivt och väl fungerande äldreboende, utan minsta spår av institution.
Harmoniska Hem

Vår högsta standard för vård och omsorg

Vår höga standard för vård och omsorg utgår alltid från vårt egenutvecklade fastighetskoncept. I våra hus återfinns allt som gjort oss marknadsledande. Prisvinnande arkitektur som skapar ett vackert och inbjudande boende, en trygg och hemtrevlig boendemiljö, en tillgänglig och välfungerande vård, allt utgående från en certifierad hållbarhet och en optimal energieffektivitet.
En ledstjärna i Harmoni Hem konceptet är flexibilitet
Flexibilitet är en förutsättning för att optimera nyttjandet av utvald mark. Det är också viktigt utifrån de kommande lägenhetsinnehavarnas olika behov av vård, stöd och omsorg. Alla våra hus är anpassningsbara och produceras med hög flexibilitet, oberoende av tomt och alltid med största möjliga hänsyn till miljön.

Modulbyggnation

Kontrollerade förhållanden
Modulbyggnation innebär att kunna slutföra merparten av snickeriarbetet inomhus där det är varmt och torrt. Mögelangrepp, till följd av fukt i konstruktionen, ska aldrig behöva vara något som avgörs av väderleken. Modulbyggandet är samtidigt en rationell och effektiv tillverkning med ”industriell” kontroll över varje moment. Hantverket är lika viktigt som vid platsbyggnation men underlättas av att material och redskap alltid finns inom bekvämt räckhåll. Kunniga hantverkare snickrar, målar, tapetserar och lägger golv. Likaså förbereds det mesta av el- och VVS-installationerna i fabriken inför transporten till byggplatsen. Bra styrning av processen ger kontroll över ekonomi och leveranstider. Tack vare vårt nära samarbete med noggrant utvalda partners vet vi att vi levererar det vi lovat i rätt tid och till uppgjort pris.
Flexibilitet över tiden
Modulbyggnationen har klara fördelar i situationer då planeringshorisonten är kort. Behovet av skolor, vårdhem och kontor förändras över tiden. Det som är rätt idag kan mycket väl ha förändrats om något år. Modultekniken gör det möjligt att demontera och flytta byggnader till andra platser där behovet är större. Flyttbarheten förlänger på så sätt fastighetens livslängd och ger byggnaden ett andrahandsvärde.
Traditionell platsbyggnation
Svenska Vårdfastigheter modulbyggnation
Stora tidsvinster
Att bygga med moduler innebär möjligheter att arbeta med flera saker samtidigt. Parallella arbetsmoment effektiviserar produktionen och ger stora tidsvinster. Normalt finns mycket påbörjat redan vid de första kontakterna där färdiga konceptlösningar ofta ger näring åt egna idéer och en bra plattform att börja från. Mark- och grundarbeten kan påbörjas parallellt med konstruktions- och utvecklingsarbetet. Så snart förutsättningarna bestämts kan fabriken påbörja produktionen. Snickeriarbetet slutförs liksom invändiga arbeten fram till färdiga, transportklara moduler. Transporten matchas med grundarbetet och modulerna kan monteras direkt vid leverans.

Trä – ett levande material

Trä är naturligt och miljövänligt
Trä är ett perfekt byggmaterial på många sätt – hållbart, förnybart, vackert och tekniskt fulländat av naturen.

Trä minskar koldioxidutsläppen
Trä ingår i ett naturligt kretslopp. Att såga, hyvla och förädla trä är energieffektivt och kräver mindre resurser än att tillverka med stål, aluminium eller cement.

Trä och miljö
Prefabricerade hus har ett lägre energibehov vid framställning än platsbyggda hus och ett lägre energibehov för värme och ventilation.

Hög kvalitet
Industriellt byggda volymer i massivt trä tillverkas av våra utvalda parters. Goda arbetsförhållanden och väl fungerande logistik med högsta kvalitet hela vägen.

Behagligt inomhusklimat
Svenska Vårdfastigheters massiva trähus har ett behagligt inomhusklimat tack vare träets fysikaliska egenskaper.

Låg värmeledningsförmåga
Den låga värmeledningsförmågan gör att ett trägolv kan kännas varmt även vid en relativt låg temperatur och upplevs av de flesta som varmare än t ex. betong.

Fuktlagringskapacitet
Träets förmåga att lagra fukt jämnar ut luftfuktigheten i inomhusmiljön. Under den fuktiga årstiden lagras fukten i träet för att sedan återges under den torra årstiden.

Låg energiförbrukning
Energiåtgången för uppvärmning avsevärt lägre än i andra hus. Våra hus har ett energibehov som är mindre än hälften av energibehovet för nybyggda flerfamiljshus.

God isoleringsförmåga
Isoleringsförmågan och tätheten är mycket god. Värmen från boende och hushållsel räcker ofta för att hålla lägenheten varm även vid låga utomhustemperaturer. 

Hög värmelagringskapacitet
Tack vare träets egenskaper förändras temperaturen mycket långsamt, det gör att man kan ha en lägre temperatur i rummen med bibehållen komfort.

Få mer information från Svenska Vårdfastigheter

Anmäl dig här:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Copyright Svenska Vårdfastigheter AB 2018. All rights reserved
Svenska Vårdfastigheter 
Sturegatan 6, 114 35 Stockholm
+46 8 470 50 80
[email protected]